SHPËRNDAJE

BURSA STUDIMI NË DANIMARKË – BACHELOR, MASTER DHE PH.D.

Ndahen bursa studimi për studentet nga shtetet jashtë Bashkimit Europian (non-EU).

Bursat janë për të gjitha nivelet e studimeve: Bachelor, Master dhe Ph.D.

Për më shumë informata klikoni në linkun në vijim.

Linku : BURSA STUDIMI NË DANIMARKË – BACHELOR, MASTER DHE PH.D.