Kontakti

Kontakti

Na shkruani

[recaptcha]


Kontakti

Adresa:
Josip Rela, Pallati i Verdhë nr. 6
Prishtinë – Kosovë

(Mob) +386 49 115 839

Email: info@kosova-education.com
Web: www.kosova-education.com

Misioni

Misioni i revistës është sensibilizimi i opinionit publik për rëndësinë e arsimit cilësor në shoqërinë tonë, duke iu ofruar lexuesve informata dhe perspektiva nga më të ndryshme nga fusha e arsimit në mënyrë që të stimulohet dhe të inkurajohet një debat me i gjerë shoqëror mbi arsimin duke u përcjellë me veprime konkrete nga akteret relevant. Revista do të përfshijë tema kryesisht relevante me arsimin në Kosovë, në vendet e rajonit dhe më gjerë, të arriturat, ngecjet dhe sugjerime të metodikave më të reja të aplikimit në mësimdhënie & mësimnxënie.