SHPËRNDAJE

BURSË PËR STUDIME MASTER – Banka Botërore

Banka Botërore fton të gjithë studentët ndërkombëtarë që të konkurrojnë për The Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program për bursa akademike për studime master.
Të gjithë më shumë informacion mund të gjejnë në linkun në vijim:

Linku : BURSË PËR STUDIME MASTER – Banka Botërore