SHPËRNDAJE

SHKOLLË   VERORE   2017 – FOOTBALL   &  GJUHË ANGLEZE – LONDËR 

23 KORRIK6 Gusht, 2017 – Box Hill School, Surrey, London

Program Dy (2) javor në Londër, UK – I Hapur për Aplikim r të gjithë Nxënësit e Shkollave të Mesme në Kosovë 

PROGRAMI  PËRFSHIN:

 • 14 Dite akomodim në kampus me pansion të plotë
  (3 vakte ushqimi në ditë)
 • 15 orë kurs gjuhë Angleze në javë
 • 4 x 3 – orë në  javë  sesione stërvitje në futboll nga trajner zyrtar të Chelsea FC
 • 4 ditë të plota ekskursion përfshirë turne në stadiumin e Chelsea FC dhe Arsenal FC, turne nëpër Londër me autobus të  hapur dhe shoping trip në  Londër
 • Sesion Stërvitjeje në vendtrajnimin e Chelsea FC + sheti në objektet relevante të Chelsea FC
 • Pakoja Stërvitëse e Chelsea FC  certifikata dhe medalja e kompletimit nga Chelsea FC
 • Biletë kthyese të aeroplanit dhe transfer aeroporti

NXËNËSIT E INTERESUAR kontaktoni:

Kosova Education: kosovaeducation@gmail.com

Duke shënuar informatat në vijim:

 • Emri / Mbiemri
 • Email / Numri i Telefonit
 • Subject: Summer School 2017
 • Informata mbi Nivelin e Njohurisë së Gjuhës Angleze

ÇMIMI për nxënës: 2,850 EUR

Grupet: 10% zbritje grupe me 15 ose shumë nxënës + GRATIS një (1) përcjellës / trajner / mësimdhënës apo mbikëqyrës

Çmimi nuk përfshin aplikimin dhe koston e vizës