SHPËRNDAJE

American Advising Center – EducationUSA Advising Center – Kosovo

American Advising Center (AAC) – EducationUSA – me seli në Prishtinë, është qendër e themeluar nga Departamenti i Shtetit Amerikan nëpërmjet Ambasadës Amerikane në Prishtinë.

AAC ofron informata të përgjithshme, të sakta dhe të paanshme për studentë dhe studiues nga Kosovo të cilët dëshirojnë të vazhdojnë arsimimin e tyre në SHBA dhe/ose universitete Amerikane dhe Nderkombetare në botë.

AAC është edhe qendër testuese e autorizuar në Kosove për testet: iBT TOEFL Test (ETS – STN13171A), SAT (CollegeBoard – 60460) dhe GRE (ETS)

AMERICAN ADVISING CENTER – EducationUSA 
ASK
Enver Zymberi Str., Hyrja 5
10000 Prishtina, KOSOVA
Tel: +381 38 227 277  / 228 288 ext. 107
www.aacks.org
www.facebook.com/aacks